Szülői értekezletek

szuloiertekezletek

ISZSZ- értekezlet  2015. szeptember 21. 16:00  Társalgó

5E   szeptember 16.  17:00  04

   6E   szeptember 16.  17:00   társalgó

   7E   szeptember 14.   16:30   105

   8E   szeptember 7. 17:00  05

   9A    szeptember 9.  17:00  101

   9B    szeptember 14.  17:00  102

   9C    szeptember 8.  17:00   103

9E  szeptember 15.  17:00  08

10A   szeptember 15.  17:00   105

10B   szeptember 9.  17:00  102

10C  szeptember 9.  17:00  grafika

10E  szeptember 10.  16:30  212

11A   szeptember 7.  16:30  206

11B   szeptember 9.  17:00  103

11E  szeptember 14.  17:00  112

12A  szeptember 10.  16:30  205

12B  szeptember 7.  17:00  102

12C  szeptember 10.  17:00  111

12E  szeptember 4.  17:00  304

Egységes feladatok:

 1. Az iskola bemutatása
 2. A “Házirend” ismertetése / emlékeztetők (fontosabb pontok tisztázása: igazolások; ellenőrző); MAGISZTER, üzenetek, fegyelmi vétségek stb.)
 3. A tavalyi év értékelése (osztályé, iskoláé)
 4. Kapcsolattartás a szülőkkel. Az ellenőrzőről/MAGISZTERRŐL (évközi tájékoztatás a magatartás és szorgalom jegyekről). Fogadóórák
 5. A tanév rendje; kiemelt feladataink (kötelező ünnepségek; kötelező ünnepi öltözet)
 6. Az osztály szülői szervezetének megválasztása (név, cím, telefon)
 7. A tanulók személyi adatainak pontosítása
 8. A személyi tulajdon védelméről
 9. Az iskolai vagyon védelméről
 10. Az ifj. felelős fogadóórái; a DÖK- patronáló tanár fogadóórája
 11. IKSZ (Iskolai Közösségi Szolgálat) témakörök; területek, 9.,10.,11. évfolyamon a naplót írják alá a szülők
 12. Mobilhasználat az iskolában; felvételek készítése
 13. Kijárás az iskolából (KILÉPŐ fényképpel)